Cwmni / Company

Nid yw prynu cofeb i’r rhan fwyaf o bobl yn rywbeth maent yn ei wneud yn aml, rydym wrth law i’ch helpu i ddewis a chynnig cyngor ar reoliadau claddu, rhinweddau gwahanol fathau o gerrig a beth i’w gynnwys yn yr arysgrif ac yn y blaen. Mae’r safwe wedi ei gynllunio i roi trosolwg i chi o’n gwasanaeth ac yn darparu pwyntiau cyswllt i chi fel bo’r angen.

Sefydlwyd Gwaith Cerrig beddi yn 1981, ac ers hynny, rydym wedi darparu cofebau o ansawdd gyda gwasanaeth personol ardderchog.

Rydym wedi ein lleoli yn gyfleus oddi ar y stryd fawr yn Amlwch, yn cynhyrchu cynnyrch o safon uchel, cofebau cost isel ar gyfer Ynys Mon a Gogledd Cymru. Mae cofeb yn deyrnged barhaol sy’n cydnabod bywyd annwyliaid, gadewch i ni eich helpu i ddylunio cofeb fydd yr un mor arbennig a’r unigolyn hwnnw.Thankfully the purchase of a memorial is, for most people, not something they deal with often, we are on hand to help you through your choices and offer advice in burial ground regulations, the merits of different types of stone and what to include in your inscription, etc. This site is designed to give you an overview of our service and provide the relevant points of contact you may require.

Gwaith Cerrig Beddi / Monumental works was established in 1981, and has since then, provided quality crafted memorials with an excellent personal service.

We are conveniently situated just off the high street in Amlwch, we produce high quality, low cost memorials for the whole of mainland Anglesey and North Wales. A memorial is a lasting tribute that acknowledges the life of your loved one, let us help you to design a memorial that is every bit as special as that person.